„Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji wysoce precyzyjnych elementów z kamienia i konglomeratów opracowanych w ramach własnych prac B+R” w ramach Osi Priorytetowej II „Rozwój potencjału innowacyjnego w przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu 2 012 208,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich 813 479,92 zł

Zadanie 1.  Centrum obróbcze (numeryczne) CNC

Zadanie 2.  Miernik laserowy

Zadanie 3.  Żuraw transportowy

Zadanie 4.  Chwytak podciśnieniowy 3-łapowy do płyt i elementów gotowych

Zadanie 5.  Suwnica

Zadanie 6.  Piła z przyssawką

Zadanie 7.  Frezarka CNC przelotowa

Zadanie 8.  Kompresor śrubowy do powietrza

Zadanie 9.  Zespół hydroforowy

Zadanie 10.  Instalacja fotowoltaiczna 19KW

Zadanie 11.  Podajnik rolkowy

Zadanie 12.  Bufor

Zadanie 13.  Zakup systemu klasy ERP

Zadanie 14.  Działania związane z informacją i promocją projektu

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem prowadzonych własnych prac B+R. W ramach projektu zostaną osiągnięte cele szczegółowe: -wdrożenie innowacji produktowej, zagospodarowanie niszy na rynku, -skierowanie ofert do nowych odbiorców, -wzrost konkurencyjności na rynku lokalnym, regionalnym oraz krajowym, -wdrożenie TIK, -wdrożenie innowacji procesowej opartej na własnych badaniach B+R, -wdrożenie innowacji organizacyjnej, -automatyzacja procesów, - wzrost przychodów/zysku, - umocnienie wizerunku firmy jako innowacyjnej, zdolnej sprostać najwyższym wymogom jakościowym klientów.